O Koziołku Matołku

Październikowe spotkanie zaczęliśmy od za-bawnych przygód Koziołka Matołka Kornela Makuszyńskiego. Jego przygody poznały dzieci z młodszych klas dzięki grupie DKK, której przedstawiciele postanowili poczytać młodszym. Zabawne perypetie niesfornego koziołka przedstawiliśmy w formie krótkich dialogów i zaprezentowaliśmy na apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W ten sposób zareklamowaliśmy początek naszej działalności.

Bożena Moderacka
moderator DKK w Piotrowicach

Komentarze