Idealna literatura, idealna fantastyka, idealny seks

fot. B. Szukalska-Woźnicka
We wtorek, 26 listopada oleśnicką Bibliotekę odwiedził znamienity gość – Andrzej Ziemiański, jeden z naj-bardziej poczytnych i uznanych polskich pisarzy.
W tajniki pisarstwa, kulis powsta-wania dzieł i ciekawostek z życia Andrzeja Ziemiańskiego wprowadziła przybyłych na spotkanie oleśniczan Marta Witkowska z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.
Andrzej Ziemiański już na początku wspomniał, że jego zdaniem bardziej niż określenie „pisarz” pasuje „opo-wiadacz”.
Autor opowiadał o swojej miłości do Wrocławia, Dolnego Śląska, fascy-nacji jego przeszłością wynikająca z przecinania się na tym terenie wielu kultur, fascynacji bronią (sam jest właścicielem rewolweru czarnoprocho-wego), kanibalizowaniu najnowszej książki Pułapka Tesli przez Achaję, istocie walki oraz o tym, kontrolowaniu snów i możliwości osiągnięcia dzięki nim władzy absolutnej nad swoim życiem (niestety tylko tym w snach), o kursach pisania kreatywnego i że w jego książkach nie ma nic fantastycznego, nadprzyrodzonego, a prototypy wszystkich postaci można znaleźć w świecie realnym.

fot. B. Szukalska-Woźnicka

Autor pytany o najnowsze trendy w fantastyce, wampiryzm, seks między-gatunkowy stwierdził, że nie jest zwolennikiem takich rozwiązań – zdecydo-wanie woli idealną fantastykę i idealną literaturę, wyzwoloną z kompleksów wobec literackiego mainstreamu czy wobec tzw. literatury wielkiej, której często jest przeciwstawiana.
Publiczność najbardziej zainteresowana była warsztatem pisarskim Andrzeja Ziemiańskiego, organizacją pracy.
Na koniec tradycyjnie przyszedł czas na wpisanie dedykacji do książek i chwilę indywidualnej rozmowy z autorem.

Rafał Wojtczak
PiMBP w Oleśnicy

fot. B. Szukalska-Woźnicka

fot. B. Szukalska-Woźnicka


Komentarze