Nie zapominają o kończącym się Roku Tuwima


W listopadzie, nie zapominając o Roku Juliana Tuwima przeczytaliśmy kilka jego wierszy. Młodsi zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie, natomiast starsi przystąpili do konkursu literackiego, który polegał na napisaniu opowiadania w oparciu o wybrany wiersz poety. 
Pomysł DKK został realizowany na zajęciach Kółka Dziennikarskiego. W efekcie powstało kilka opowiadań, które wzięły udział w kon-kursie zainicjowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Bożena Moderacka
moderator DKK w Piotrowicach
Komentarze