Jesień i zima u "Za-księgowanych" - podsumowanie

Jesień i zima w sobótczańskim DKK obfi-towała w wydarzenia około-literackie.
Po uczestnictwie naszego przedstawiciela w spotkaniu z Lizą Marklund, w Bibliotece Publicznej w Sobótce gościliśmy duet lite-racko–aktorski, Zbigniewa Niedźwieckiego "Ravicza" i Aldonę Struzik. Spotkanie wypeł-niła promocja książki Grzech przemilczenia oraz rozmowa dotycząca monodramu o księżnej Daisy w związku z poświęconym jej rokiem 2013.
Kolejne spotkania w gronie dkk-owiczów to dyskusje poświęcone czytanej właśnie literaturze. Przy okazji omawiania książki Nowy wspaniały świat i Życie po ocaleniu, po wątkach budowania wizji społeczeństw oraz trauma-tycznych wspomnień wojennych rozmowa przewędrowała przez obraz zmian, a raczej katastrofy społecznej nakreślonej swoistym kalendarium tomu 1939 ostatni rok pokoju, pierwszy rok wojny, w którym jedne z ostatnich publi-kowanych zdań zdążył jeszcze zawrzeć śp. prof. Paweł Wieczorkiewicz. 
Przemyślenia dotyczące postaw ludzkich przywiodły także na myśl odniesienia do filmów Portrecista (rozwiniętego książką Anny Dobrowolskiej Fotograf z Auschwitz) oraz Zdjęcia z albumów nazistów. Spotkanie, w którym dzieliliśmy się też informacjami o nabytkach z prywatnych łowów książkowych było niewątpliwie ciekawym studium zachowania jednostek i społeczności w obliczu nagłych, a i tragicznych zmian oraz w zależności od tego, po której stronie konfliktu znajdowały się one.Pozostałe "za-księgowane" zebrania czytelnicze to nawiązanie kontaktu z nową grupą fanów czytania - dziewczętami z lokalnej placówki oświatowo-wychowawczej, które będą zasilały nasze szeregi oraz, jakże przemiła dla wielbicieli papierowej przyjemności, analiza nowości zakupionych do biblio-teki, w tym względzie w szczególności literatury reportażowej.
Spotkania we wspólnym gronie mają tę dobrą cechę, że otwierają ludzi i czasem skrywane zainteresowania. I tak też niespodziewanie stało się u nas – jak się okazuje mamy w swojej grupie wcale zdeklarowanych fanów anime/mangi, co pewnie spróbujemy wykorzystać w przyszłorocznych dzia-łaniach.
Ostatnie bowiem, tegoroczne, było zatopione już w klimacie świątecznym. Wspólna akcja biblioteki i DKK pn.: Szalona cho cho cho-inka - budowania choinki, literackiego konkursu fejsbukowego oraz darmowych sesji foto z Mikołajem idealnie podsumowała nam kończący się 2013 rok, w którym także na sam jego koniec sobótczański DKK znalazł swoje stałe miejsce na stronie Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji:

Szczęśliwego Nowego Roku!

Michał Hajdukiewicz
moderator DKK w Sobótce


Komentarze