O utraconej krainie dzieciństwa

fot. M. Adamczyk
Ryszard Turkiewicz - bibliotekarz, poeta, wieloletni członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, eru-dyta, wielki autorytet w środowisku bibliotekarskim był w grudniu gościem oleśnickiej Biblioteki. Na spotkanie przybyli bibliotekarze z bibliotek publicz-nych powiatu oleśnickiego oraz członkowie Dysku-syjnego Klubu Książki Oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Nasz gość opowiadał o losach rodziny przesiedlonej z okręgu tarnopolskiego (obecnie Ukraina) do Jeleniej Góry, studiach na Uniwersytecie Bolesława Bieruta we Wrocławiu i wreszcie o rodzinnych stronach i rekon-struowaniu pamięci w poezji.
Publiczność przyjęła wyjątkowo dobrze, niemal ze wzruszeniem wiersze czytane głównie z tom Jaskinia Werteba, niemal każdy wiersz nagradzała brawami, a uwagi, komentarze i pytania wskazywały na utożsamianie się z przeżyciami podmiotu lirycznego czy obrazami z utworów poety.

fot. M. Adamczyk

Poezja (czy szerzej literatura) kresowa z oczywistych względów cieszy się w naszym regionie wielką popularnością – sprzyja to pojawianiu się wielu jej nurtów, aspektów, a sam temat utraconej krainy dzieciństwa uniwersalizuje się dzięki przełożeniu na płaszczyźnie tekstu literackiego i wpisuje w ogólny kontekst rozważań kulturowych i antropologicznych.

Rafał Wojtczak
PiMBP w Oleśnicy

Fot. Marek Adamczyk


Komentarze