Przylecieli Aniołkowie

Dzieci z Klubu Motyle Książkowe oraz ich Rodzice spotkali sie wieczorem 17 grudnia w bibliotece na Magicznym Spotkaniu z baśnia-mi o Aniołach.
Czytaliśmy Baśnie o Aniołach, śpiewaliśmy kolędy i pastorałki, zajadaliśmy się pierni-kami... W naszej bibliotece zrobiło się sielsko, wesoło i anielsko...
Dziękuję Alicji Najwer, Ani Miarce, Ryszar-dowi Wojnarskiemu oraz wolontariuszkom Laurze i Weronice za pomoc w przygo-towaniu tego wspaniałego spotkania.

Maria Kirkiewicz
moderator DKK w Ostroszowicach


Komentarze