Pan Pierdziołka spadł ze stołka - powtarzanki i śpiewanki dla najmłodszych

Pierwotne przeznaczenie wyliczanek służyło do losowania w zabawie. Stanowiły one bardzo istotny element dziecięcej, podwór-kowej zabawy. Zazwyczaj jedno dziecko stawało w środku kręgu i palcem wskazu-jącym w takt wymawianej wyliczanki wska-zywało po kolei dzieci. Na kogo wypadły ostatnie słowa wyliczanki ten odpadał z zabawy.
10 stycznia na spotkaniu w Dyskusyjnym Klubie Książki dla dzieci Motyle Książkowe poznały najnowszą publikację z wyliczankami, które zebrała oraz wykonała fantastyczne ilustracje Kasia Cerazy.
Dzieci świetnie bawiły się podczas zabaw z tekstami śpiewanek i wylicza-nek. Z wyczuciem poddawały się komicznym sytuacjom, ćwiczyły liczenie, usprawniały mowę i wymowę,a przy tym śmiały się do woli.
Dużo radości sprawił dzieciom wiersz:

Głowa jak bomba,
Nos jak trąba,
Uszy jak pantofle,
Oczy jak kartofle,
A cała figura 
Podobna do szczura.

Nasze spotkanie z książką Kasi Cerazy pokazało po raz kolejny, że dzieci uwielbiają uczyć się przez zabawę. 
Dzięki wyliczankom spędziliśmy przyjemnie i wesoło czas. To książka dla wszystkich - dla dzieci i dorosłych. Można się przy niej bawić, śmiać i wspominać. Giglać, przytulać, wygłupiać.

Maria Kirkiewicz
moderator DKK w Ostroszowicach

Komentarze