Warsztaty dla moderatorów i klubowiczów na Festiwalu "Miasto Poezji" w Lublinie


Festiwal Literacki "Miasto Poezji" zaprasza moderatorów i członków Dyskusyjnych Klubów Książki na warsztaty "Blisko wiersza" poświęcone sztuce czytania poezji. 
W ramach warsztatów poszukamy odpowiedzi na pytania: jak zrobione są wiersze? jak je czytać? jak o nich pisać? jak wiersze czyta poeta? jak krytyk? jak wydawca? 
Warsztaty trwać będą 3 dni i obejmują 6 spotkań (po 2 spotkania każdego dnia). Skierowane są do moderatorów oraz uczestników Dyskusyjnych Klubów Książki. 
Zajęcia warsztatowe przeprowadzą: Jarosław Borowiec, Krzysztof Siwczyk, Tomasz Kunz, Paweł Próchniak, Mariusz Grzebalski, Piotr Śliwiński. 

Termin: 26-28 maja 2015. Miejsce: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie. 

Uczestnikom warsztatów zapewnione są noclegi i obiady oraz możliwość bezpłatnego udziału we wszystkich wydarzeniach tegorocznego "Miasta Poezji", które będzie miało miejsce w Lublinie w dniach 25-29 maja. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia br. – poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.miastopoezji.pl w zakładce aktualności. Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. 
Adres do przesyłania zgłoszeń i kontakt: alina.bak@tnn.lublin.pl

Zapraszamy!
Festiwal Literacki "Miasto Poezji"

Więcej informacji na stronie festiwalu: http://teatrnn.pl/miastopoezji/node/494 

Komentarze