Tolerancja i szacunek

fot. Barbara Włodarska
Na spotkaniu DKK w dniu 23.03. 2017 r. dyskutowaliśmy na temat tolerancji i szacunku.

Uczestnikom spotkania przybliżona została treść książek dla dzieci o tolerancji. Są to następujące książki: "Dzieciaki świata"',    "Mój młodszy brat", "Basia i kolega z Haiti", "Różni, ale tacy sami".

My bardzo wnikliwie zajęliśmy się dwiema książkami z literatury niebeletrystycznej dla dzieci: "Mała książka o tolerancji" oraz "PIXI - ja wiem tolerancja i szacunek".

Dzieci bardzo aktywnie brały udział w dyskusji, mnożąc przykłady wzajemnego szacunku, rozwiązując quizy i zadania przygotowane przez bibliotekarza.


moderator Barbara Włodarska
DKK Czernica - Ratowice

Komentarze